معترضان در هنگ‌کنگ، ساختمان پارلمان را اشغال کردند
سرویس خارجی: معترضان هنگ کنگی در ادامه اعتراضات خود و درگیری با نیروهای امنیتی در مقابل پارلمان، با شکستن شیشه‌های درب ورودی وارد ساختمان پارلمان شدند و پرچم انگلیس را برای ساعاتی در پارلمان نصب کردند. صدها معترض با شکستن موانع وارد ساختمان پارلمان هنگ کنگ شده و خواستار صحبت با خانم «کری لم»، رئیس دولت محلی شدند.این اعتراضات از یک ماه پیش در پی بررسی اصلاحیه قانون استرداد مجرمان هنگ کنگی به چین، آغاز شده است که اگر تایید شود، هنگ کنگ می تواند مظنونین را حتی در صورت عدم موافقت نامه های استرداد، به چین مسترد کند.در این حال مدیر اجرایی هنگ‌کنگ خشونت بیش از حد معترضان که به ساختمان پارلمان حمله کرده و خساراتی برجا گذاشتند را به شدت محکوم کرد و همزمان روزنامه خلق چین نیز خواستار “تحمل صفر” در برابر اعتراضات هنگ کنگ شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ