معرفی شهردار جدید سامن ‏
سامن ـ خبرنگار اطلاعات: در نشست شورای اداری شهر سامن که با حضور جعفری مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری همدان، معاون سیاسی فرماندار، امام جمعه و تنی چند از مسئولین استان و شهرستان برگزار شد،مهندس عظیم باویسی به عنوان شهردار جدید سامن معرفی و ازخدمات چند ماهه اسکندریان، شهردار پیشین قدردانی شد. باویسی قبلاً شهردار اشترینان و ویسیان درلرستان بود.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ