معضل سرمایه‌گذاری در تولید
طبق آخرین آمار از مجموع ۴۱ هزار واحد صنعتی کوچک در شهرک‌های صنعتی تنها تعداد اندکی با حداکثر ظرفیت فعال‌اند و اغلب آنها با ظرفیت ۳۰ تا ۶۰درصدی فعالیت می‌کنند، این در حالی است که دولت طی دو سال اخیر بیش از چند ده هزار میلیارد نقدینگی به این بنگاه‌های نیمه فعال اقتصادی تزریق کرده است. از آنجا که آسیب شناسی رکود بنگاه‌های تولیدی در ایران بر پایه یک استاندارد علمی صورت نگرفته است دولت بر این باور است که می‌تواند با تصویب سیاست‌های حمایتی تولید و اشتغال را سروسامان بخشد و به وضعیت ثبات برگرداند‎.

‎بنگاه‌های تولیدی بیش از آن که نیاز به حمایت‌های مالی دولت برای افزایش سقف تولید داشته باشند نیاز به اصلاح سیاست‌های مصوب کسب و کار در ایران دارند. قوانین موجود در نظام کسب و کار ایران یکی از مهم‌ترین عوامل ایستایی بنگاه‌های اقتصادی است و تا زمانی این قوانین دست و پاگیر کسب وکار اصلاح نشود تزریق میلیاردها تومان نقدینگی به بدنه بنگاه‌ها نه تنها موجب رشد و رونق اقتصادی نخواهد شد، بلکه تبعات منفی برای این نظام کسب و کار دارد.

تجربه سال‌های اخیر و حمایت‌های مالی دولت به شیوه‌های مختلف از بنگاه‌های نیمه فعال نشان می‌دهد که مشکل تولید نبود سرمایه مالی نیست. سود ۲۲ر۵ درصدی نمی‌تواند تولید را احیا کند در حال حاضر بانک‌ها ۲۰درصد از تسهیلات را به عنوان ضمانت نزد بانک نگه می‌دارند که همین شیوه باعث افزایش قیمت تمام شده کالا می‌شود‎.

‎برای رشد و توسعه تولید و اشتغال دولت نباید با درآمد حاصل از افزایش قیمت زمینه اشتغال زایی را فراهم کند. شاید بهتر باشد بگوییم وظیفه دولت اشتغال زایی به شکل مستقیم نیست، بلکه دولت باید با حمایت از بنگاه‌های تولیدی و اصلاح قوانین کسب و کار زمینه‌های اشتغال را فراهم کند‎.

‎شرایط تولید و کسب وکار در ایران به دلیل قوانین موجود چندان آسان نیست و تولیدکننده همواره با دشواری‌هایی روبه رو است. ناکارآمدی افزایش ظرفیت تولید را باید با بازنگری در یکایک قوانین موجود کسب وکار مرتفع کرد و راهی تازه و نو گشود. دولت وظیفه دارد با تصویب قوانین زمینه‌های تسهیل و تسریع را در تولید فراهم کند تا ظرفیت تولید را حداقل به حداکثر تبدیل شود‎.

‎حمایت مالی دولت طی سالیان اخیر از بنگاه‌های تولیدی نه به رشد تولید کمکی کرده است و نه باعث اشتغال زایی بهینه شده است، بلکه تولیدکننده را با انبوهی از بدهی‌های ناشی از وام‌های بانکی روبه رو ساخته است.

تولیدکننده هم به دلیل انبوهی از مشکلات و برای حل مقطعی آنها، به این نوع از تسهیلات روی خوش نشان می‌دهد، اما پس از چندی با انبوهی از بدهی‌های مالی روبه رو می‌شود، زیرا مشکل تولیدکننده در ایران سرمایه مالی نیست، مشکل تولید ناکارآمدی نظام و تقاضاست. ‏

در حال حاضر شرکت‌های موفق که به حداکثر ظرفیت به تولید می‌پردازند با مشکل بازار تقاضا روبه رو هستند و انبارها پر از کالاهای تولیدی است. بنابراین با فرض اینکه همه بنگاه‌های نیمه فعال با حمایت مالی دولت بتوانند با حداکثر ظرفیت به کار تولید بپردازند آیا این کالاهای تولیدی در بازار تقاضا با استقبال مواجه می‌شود؟ از این رو شاید تحریک بازار تقاضا مقدم بر حمایت از بازار عرضه باشد‎.

‎تولیدکننده‌ای اگر در یک بازار به سامان اقتصادی فعالیت کند به تناسب عرضه می‌تواند با بازار تقاضا روبه رو شود، اما بهترین تولیدکننده اگر نتواند در یک بازار متعادل اقتصادی فعالیت کند به مرور ناگزیر از کاهش ظرفیت تولید می‌شود و آرام آرام بنگاه فعال به بنگاه نیمه فعال و گاه بنگاه تعطیل تبدیل می‌شود‎.

‎به تازگی در اخبار رسانه‌ها آمده که دولت دوازدهم درصدد نوسازی ۲۰ واحد صنعتی کوچک است. این نوسازی اگر به معنای حمایت مالی است طبعا در کوتاه مدت می‌تواند ثمربخش باشد، اما در میان مدت و بلندمدت تولیدکننده را با چالش‌های بزرگ تری روبه رو می‌کند.

دولت باید شرایط تولید را تسهیل کند و همگام با اجرای سیاست‌های تسهیل کننده بازار تقاضا را به شیوه‌های ممکن فعال کند تا تولیدکننده با آسودگی خیال تولید کند، والا نه تنها در چهار سال آینده طبق گفته‌های مسئولان ۴۵۰ هزار شغل ایجاد نمی‌شود بلکه گره ای بر گره‌های دیگر خواهد شد.

محمدرضا محمدی

Email this page

نسخه مناسب چاپ