یادداشت
موازی با ترامپ!
سید مسعود رضوی
وزیر نفت در مصاحبه‌ای زنده در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته بود اگر برخی دوستان بگذارند، از پس دشمنان و مشکلات آنها بر می‌آییم.
به نظرم این نکته فراتر از نفت، دربارة سایر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نیز صادق است. یک نمونه آشکارش که بعداً در یادداشتی به تفصیل بدان خواهم پرداخت، سریال گاندو در تلویزیون است و مواضع و چهره‌‌آرایی و تحریف‌هایی که معلوم نیست بر اساس کدام تحلیل‌ها پرداخته و ساخته شده، و بر مبنای چه رویکردی در این دوران دشوار که نیاز به وحدت ملت و دولت و تمام ارکان کشور در مقابل خارجی‌های مرتبط با دولت ترامپ است، روی آنتن رفته و اجازه پخش گرفته است.
نیاز به توضیح و تفصیل نیست که همگونی و وحدت نظر در شرایط کنونی که دشمنان جهانی و منطقه‌ای تمام اهتمام خود را در هماهنگی کاملی بروز داده و از هیچ نقشه و حمله و توطئه‌ای دریغ نمی‌کنند، چقدر واجب و ضروری است و چه نقشی در سرنوشت نظام و کشور می‌تواند داشته باشد!؟ اما گوش برخی دوستان و همکاران داخلی بدهکار نیست. چنان در لت و کوب دولت و بریدن طناب اعتبار وزرای نفت و خارجه و معاون اول و نهایتاً شخص رئیس جمهور روحانی اصرار دارند که توازی با دولت ترامپ و مستعمرات و متحدانش را نیز به جان خریده‌اند و به آن اهمیتی نمی‌دهند. به یاد لحظه‌های پایانی در امضای معاهده برجام افتادم؛ در لحظات دشوار و نفسگیری که وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده پس از ماهها تلاش و گفتگو و پژوهش‌ و عبور از موانع سخت سیاسی و حقوقی، داخلی و خارجی، علمی و صنعتی، و… سرانجام موفق شدند راه تازه‌ای پیشا‌روی دیپلماسی کشور و جهان بگشایند و علاوه بر استیفای حقوق ایران، راه مجادله و تحریم را بسته و حق هسته‌ای ایران را نیز محفوظ بدارند. اما در همان لحظات، ولیعهد عربستان با یک جت شخصی و مجلل، شتابان و هراسان راهی اروپا شد و نتانیاهو و راستگرایان صهیونیست نیز غوغا و هیاهوی دروغینی برپا کردند که شاید در تاریخ معاهدات معطوف به صلح در جهان نظیری برایش نتوان یافت.
ما از هر نظر کشور عجیبی هستیم و از این نظر واقعاً به بخشی از فعالان و مدیران و اشخاص ذینفوذ در جناح رقیب باید گفت که اگر به منافع ملی هم بیندیشید و از طریق عقلانی‌تر به نقد و رقابت با دولت و کارگزاران و وزرای کنونی بپردازید، هم احتمال موفقیت شما در افکار عمومی افزون‌تر خواهد شد و هم به کشور خسارتی وارد نخواهد آمد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ