موفقیت ۳ موزه‌دار ایرانی در شورای جهانی موزه‌ها
 

سه موزه‌دار ایرانی و رئیس کمیته ایکوم ایران در بیست و پنجمین مجمع عمومی شورای جهانی موزه‌ها که در کیوتو در ژاپن در حال برگزاری است، در کمیته‌ها و هیأت‌های اجرایی نامزد شدند،رأی موافق آوردند و برای عضویت سه ساله در بخش‌های مختلف ایکوم جهانی انتخاب شدند.

به گزارش ایسنا، «گلناز (طیبه) گلصباحی»، موزه‌دار مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان که به عنوان نخستین ایرانی برای عضویت هیأت‌ اجرایی شورای بین‌المللی موزه‌ها (۲۰۲۲-۲۰۱۹) نامزد شد، شنبه ۱۶شهریور در این اجلاس به عضویت هیأت‌ اجرایی شورای بین‌المللی موزه‌ها- ایکوم- در آمد تا برای نخستین بار یک ایرانی در هیأت رئیسه ایکوم جهانی حضور داشته باشد.

گلصباحی بعد از رأی‌گیری در رتبه چهارم قرار گرفت و «سوی آکسوی» از ترکیه به عنوان رئیس ایکوم جهانی، «آن لاشون» از چین و «آلبرتو گارلاندینی» از ایتالیا به عنوان معاونان وی و «اِما ناردی» از ایتالیا به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.

همچنین «فاطمه احمدی» برای دومین دور به عنوان عضو هیأت‌ اجرایی کمیته موزه‌های دانشگاهی ایکوم جهانی انتخاب شد. در کمیته «UMAC» مجموعه‌ها و موزه‌های دانشگاهی همه‌ افرادی که به طور مرتبط با موزه‌ها نمایشگاه‌ها و مجموعه‌های دانشگاهی فعالیت می‌کنند، به نقش مجموعه‌ها در بین مؤسسات آموزشی عالی و جوامع در حال خدمت توجه دارند. هدف این کمیته حمایت از میراث به سرپرستی دانشگاه‌هاست. احمدی سه سال قبل نیز در کنفرانس عمومی میلان به عضویت هیأت اجرایی یومک برگزیده شده بود.

«دامون منزوی» نیز در این اجلاس، به عضویت کمیته بین‌المللی پول و بانکداری ICOMONدر آمد. او در دوره‌های گذشته این اجلاس که هر سه سال یک بار برگزار می‌شود، برای عضویت کمیته بازاریابی موزه‌ها انتخاب شده بود.

سید احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران، برای دومین دوره متوالی به عضویت هیأت‌ اجرایی کمیته موزه‌های آسیا و اقیانوسیه (ASPAC) انتخاب شد. وی برای نخستین بار سه سال پیش در کنفرانس عمومی میلان به عضویت هیأت اجرایی این کمیته درآمده بود.

نسخه مناسب چاپ