مکتب عشق و وفا
سید محمدعلی ریاضی
ای حرمت قبلة حاجات ما

یاد تو تسبیح و مناجات ما

تاج شهیدان همه عالمی

دست علی، ماه بنی‌هاشمی

همقدم قافله‌سالار عشق

ساقی عشاق و علمدار عشق

سرور و سالار سپاه حسین

داده سر و دست به راه حسین

عمّ امام و اخ و ابن امام

حضرت عباس علیه السلام

ای عَلم کفر نگون ساخته

پرچم اسلام برافراخته،

مکتب تو، مکتب عشق و وفاست

درس الفبای تو، صدق و صفاست

شمع شده، آب شده، سوخته

روح ادب را ادب آموخته

آب فرات از ادب توست مات

موج زند اشک به چشم فرات

یاد حسین و لب عطشان او

وآن لب خشکیدة طفلان او

ساقی کوثر پدرت مرتضاست

کار تو سقائی کرب و بلاست

هر که به دردی و غمی شد دچار

گوید اگر یکصد و سی و سه بار:

ای عَلم‌افراشته در عالمین

«اکشف یا کاشف کرب الحسین»،

از کرم و لطف جوابش دهی

تشنه اگر آمده، آبش دهی

چون نهم ماه محرم رسید

کار بدانجا که تو دانی، کشید،

از عقب خیمة صدر جهان

شاهِ فلک‌جاه ملک‌آشیان،

شمر به آواز تو را زد صدا

گفت: کجایند بنو اُختنا؟

تا برهانند ز هنگامه‌ات

داد نشان، خط امان‌نامه‌ات

رنگ پرید از رخ زیبای تو

لرزه بیفتاد بر اعضای تو:

من به امان باشم و جان جهان

از دم شمشیر و سنان، بی‌امان؟!

دست تو نگرفت امان‌نامه را

تا که شد از پیکر پاکت جدا

مزد تو زین سوختن و ساختن

دست سپر کردن و سر باختن،

دست تو شد دسته شه «لافتی»

خط تو شد خط امان خدا

چار امامی که تو را دیده‌اند

دست علم‌گیر تو بوسیده‌اند

طفل بُدی، مادر والاگهر

بُرد تو را ساحت قدس پدر

چشم خداوند چو دست تو دید

بوسه زد و اشک ز چشمش چکید

با لب آغشته به زهر جفا

بوسه به دست تو بزد مجتبی

دید چو در کرب و بلا شاه دین

دست تو افتاد به روی زمین،

خم شد و بگذاشت سر دیده‌اش

بوسه بزد با لب خشکیده‌اش

حضرت سجاد هم آن دست پاک

بوسه زد و کرد نهان زیر خاک

مطلع شعبان همایون‌اثر

بر ادب توست دلیلی دگر

سوم این ماه چو نور امید

شعشعة صبح حسینی دمید

چارم این مه که پر از عطر و بوست

نوبت میلاد علمدار اوست

شد به هم آمیخته از مشرقین

نور ابوالفضل و شعاع حسین

ای به فدای سر و جان و تنت

وین ادب آمدن و رفتنت

وقت ولادت، قدمی پشت سر

وقت شهادت، قدمی پیشتر

مدح تو این بس که شه ملک و جان

شاه شهیدان و امام زمان،

گفت به تو گوهر والانژاد:

جان برادر به فدای تو باد!

شه چو به قربان برادر رود

کیست «ریاضی» که فدایت شود؟

Email this page

نسخه مناسب چاپ