نان و قلم منتشر شد
 

شماره اول مجله نان و قلم ویژه شهریور به قیمت چهارده هزار تومان منتشر شد. چرا بین متن و حاشیه دو دنیای ناسازگار خلق می‌شود، به عنوان یادداشت مدیر مسئول در ابتدای پرونده این مجله درباره کودکان کار است.

رکسانه گل‌محمد، مدیرمسئول مجله نان و قلم در بخشی از یادداشت خود نوشته است: نان و قلم تلاشی است برای به تصویر کشیدن همان گروه‌هایی که به واسطه شرایطشان، سرنوشت دردها، رنج‌ها و مقاومت‌هایشان از چشم‌ها پنهان می‌ماند و اگر صدایشان بلند نشود، سکوتشان گریبان‌گیر جامعه خواهد شد. شروع داستان ما نیز با همان پیوند رنج و کودکی است. با کار کودکان که در ارتباط تنگاتنگی با سایر پدیده‌های اجتماعی قرار دارد. باز تعریف کار کودک با نگاهی دقیق، اولین گام برای ایجاد آگاهی است. آگاهی‌ای که اگر تبدیل به دغدغه جمعی شود می‌تواند مطالباتی را برای حذف این مسأله ایجاد کند. همچنین آنچه در نان و قلم به نگارش درآمده به قلم کسانی است که سال‌ها تجارب زیسته حاشیه‌نشینان و کودکان کار را شنیده و همواره در میدان عمل گام برداشته‌اند.

نسخه مناسب چاپ