نحوه محاسبه ارزش املاک اجاری تهران برای اخذ مالیات اعلام شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارزش اجاری املاک شهر تهران را به ادارات مالیاتی مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، هر ساله به منظور دریافت مالیات املاک اجاری، ارزش املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران طبق ضوابط و معیارهایی مشخص شده که مبنای اخذ مالیات از سوی ادارات مربوطه قلمداد می‌شود.

در این ابلاغیه آمده است: ارزش اجاره ماهانه هر متر مربع املاک بر حسب نوع کاربری آن و منطبق با محدوده بلوک مربوط با رعایت دقیق نکات زیر محاسبه می شود.املاک مسکونی ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت های مقرر در قانون حسب مورد تا مجموعه ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید در تهران و ۲۰۰ متر مربع زیربنای مفید در سایر نقاط نسبت به مازاد متراژ باقیمانده واحد یا واحدهای مسکونی اجاره‌ای مطابق ارزش‌های اجاری املاک مسکونی مندرج در هر بلوک و به شرح زیر قابل محاسبه است:

۱- در ساختمان های مسکونی بیش از پنج طبقه بدون احتساب زیرزمین و پیلوت به ارزش اجاری املاک مسکونی واقع در طبقه ششم و بالاتر از آن به ازای هر طبقه مشروط به داشتن آسانسور معادل یک و نیم درصد اضافه می شود.

۲- ارزش اجاری ساختمان‌های مسکونی پایین‌تر از همکف یا واقع در زیرزمین معادل ۷۵ درصد ارزش اجاری مندرج در هر بلوک محاسبه می شود.

۳- مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی به صورت تجاری و اداری استفاده می‌شود منطبق با نوع کاربرد ملک معادل ۶۰ درصد ارزش اجاری املاک مندرج در هر بلوک است.

۴- امکان استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم فقط مختص املاک مسکونی بوده که صرفاً به منظور سکونت به اجاره واگذار شده باشند همچنین برای املاک تجاری و اداری و کشاورزی و سایر، ضوابطی تعیین شده است.

به گزارش فارس، براساس ماده ۵۴ مکرر قانون امور مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به‌ عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم- معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه

نسخه مناسب چاپ