نخست‌وزیر سوریه: وارد جنگ شکست محاصره اقتصادی شده‌ایم
سرویس خارجی: نخست‌وزیر سوریه با بیان اینکه عملیات آزادسازی ادلب آغاز شده و هیچ چیزی نمی‌تواند مانع آن شود، تاکید کرد: وارد جنگ شکست محاصره اقتصادی شده‌ایم.

عماد خمیس گفت: عملیات آزادسازی استان ادلب به همت نیروهای مسلح کشور آغاز شده است و هیچ دیوار و پوششی مانع آن نخواهد شد؛ حال بازی‌های غرب یا گروه‌های تکفیریِ بازیچه دست آن در این استان هر چه باشد در نهایت نور به ادلب راه پیدا خواهد کرد، همانطور که در مناطق خارج از کنترل دولت در شرق کشور نیز همین امر رخ خواهد داد. وی گفت: سوریه برای مقابله با استعمار غرب به رهبری آمریکا وارد جنگ اقتصادی جدیدی شده و هدف سوریه در این جنگ در هم شکستن محاصره آمریکاست که با هدف فشار اقتصادی و تحریک مردم علیه دولت انجام می‌شود به ویژه اینکه اکنون نشانه‌هایی از بهبود وضعیت اقتصادی با فعالیت دوباره صدها کارگاه و کارخانه تولیدی و بهبود تدریجی صادرات سوریه آشکار شده است. نخست‌وزیر سوریه افزود: مقابله با محاصره ظالمانه توسط آمریکا و همپیمانانش، خود جنگی است که اقدامات غیر متعارفی را برای تامین نیازهای وارداتی و غیروارداتی کشور می‌طلبد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ