نرخ تورم مرداد ۲/۴۲ درصد شد
نرخ تورم سالانه منتهی به مرداد ۱۳۹۸ با رشد ۸ر۱ درصدی به ۲ر۴۲ درصد رسید. همچنین تورم نقطه ای و ماهانه روند کاهشی به خود گرفته است.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده خانوار (نرخ تورم) برای مرداد را منتشر کرد که بر اساس آن نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ۱۳۹۸ به عدد ۶ر۴۱ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه قبل ۴ر۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۶ر۵۶ و ۲ر۳۵درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.

نسخه مناسب چاپ