نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره نامزد‌ی زنان در انتخابات ریاست جمهوری
سرویس سیاسی- اجتماعی: سخنگوی شورای نگهبان گفت: زنان می‌توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد ثبت‌نام کنند‌، ولی موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
به گزارش خبرنگار ما، عباسعلی کدخدایی دیروز در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار”اطلاعات” که آیا زنان می توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد شوند، افزود: زنان حتما می توانند ثبت نام کنند ولی بحث رجل سیاسی در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و به محض این که به نتیجه برسیم آن را اعلام خواهیم کرد.
وی همچنین در پاسخ ‌سؤال دیگر خبرنگار ما درباره گفته های یکی از حقوقدانان شورای نگهبان مبنی براین که به دلیل روند تأیید یا رد صلاحیت نامزدها، این شورا فقط به یک مجری برای انتخابات تبدیل شده است، گفت: شورای نگهبان براساس قانون اساسی و قوانین انتخاباتی وظیفه نظارتی دارد و در حوزه نظارت هم ورود می کند.
کدخدایی درمورد برگزاری انتخابات سال آینده به صورت تمام الکترونیکی گفت: شورای نگهبان در باره صندوق های الکترونیکی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است ولی احتمال می دهیم با تعدادی از صندوق ها‌موافقت شود.
وی در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان برای رد یا تائید صلاحیت ها بنا ندارد مدلی شفاف ارائه دهد تا مردم بدانند که این شورا بر چه اساسی رد یا تائید می‌کند، اظهارداشت: با توجه به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب بحث شاخص‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیریت و مدبر بودن را در دست بررسی داریم و به طور قطع دنبال این هستیم که بتوانیم معیارها و شاخص های ‌روشن و شفافی را در این زمینه اعلام کنیم.

Email this page

نسخه مناسب چاپ