معرفى کتاب «قدرت پیامبر» (ص) اثر فرانچسکو گابریلى -۴
نگاهی به تکوین اسلام
شهرام تقی‌زاده انصاری
 

مسئله مهمی که نویسنده آن را به بحث می‌گذارد مسئله دلایل پیشرفت سریع اسلام و شکوفایی آن است. وی می‌گوید این مسئله صحیح نیست که تکامل داخلی اسلام در اخلاق، الهیات و حقوق ریشه در عناصر فرهنگی اعراب داشته باشد و یا با زور شمشیر آنها به پیروزی رسیده باشند و یا توسط میراث فرهنگی یونان و هلنی‌ها که آن را ترجمه کرده‌ بودند به شکوفایی و پیروزی رسیده باشند، بلکه خودشان در اثر تلاش و کار و کوشش به اضافه کمک از فرهنگ غیرمسلمانان به آن رسیدند. تصور غلطی از اسلام ناب را نباید در برابر تفسیری از اسلام عربی قرارداد.
اگر هم ملت‌های دیگر سهمی در این مسأله داشتند با این حال نباید انکار کرد که جوهر اسلام و پیشرفت‌های آن در تمام دوران‌ها ریشه در محیط اعراب داشته است. نویسنده مسئله رسیدن اعراب به اروپا یعنی اسپانیا و سیسیل از طریق دریا را مطرح می‌کند و تسهیلاتی را که آن‌ها مهیا کرده بودند، شرح می‌دهد. و بالاخره سیر نزولی فرهنگ و تمدن اسلامی را نشان داده و دلایل آن را بر می‌شمرد و نشان می‌دهد که کشورهای مسلمانی مثل اندونزی، اروپای شرقی، آناتولی، هندوستان و یک قسمت از آفریقا تحت تاثیر آن‌ها قرار نگرفتند و با پیروزی‌های ملت‌های دیگر کشور اسلامی برپا کردند. در پایان نویسنده درباره به خواب رفتن اعراب در قرون اخیر و بیدار شدن اخیر آن‌ها صحبت می‌کند که چگونه تحت تاثیر فرهنگ و تمدن جدید غرب قرار گرفتند و شروع به پیشرفت کردند ولی هنوز نتوانستند تشکلی پایدار و سازنده و قوی و ملی به دست بیاورند.
مسئله«ملیت» برای آن‌ها دارای اهمیت زیادی است ولی با در نظر گرفتن آن نیز پیشرفت چندانی نداشته‌اند با اینکه این مسئله به عنوان یک ابزار و وسیله تضادی با اسلام ندارد ولی آن‌ها می‌خواهند دوباره به عظمت قبلی خود برسند و بر پای خود استوار باشند و به این دلیل مسئله امپریالیسم جدید عربی را مطرح می‌کنند که آزادی و استقلال دو ستون آن می‌باشد. در پایان یادآوری می‌شود که آن‌ها نمی‌توانند از این به نتیجه برسند بلکه باید با آموختن از گذشته حال راه صلح‌آمیز فرهنگ و تمدن را بپیمایند.
پایان

code

نسخه مناسب چاپ