نگرانی پنتاگون نسبت به‌ خروج کره جنوبی از پیمان ‌نظامی با ژاپن
سرویس خارجی:سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای از تصمیم کره‌جنوبی برای خروج از پیمان اطلاعاتی با ژاپن ابراز نگرانی کرد.

«سرهنگ دیو ایستبرن» اظهار داشت: آمریکا از تصمیم سئول برای خروج از پیمان اطلاعاتی با ژاپن “به شدت نگران و متاسف است.‌سخنگوی پنتاگون ضمن ابراز نگرانی از این تصمیم کره جنوبی گفت: شراکت اطلاعاتی برای همکاری دفاعی در این منطقه امری حیاتی است.وی افزود: آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در صورت همکاری با یکدیگر کشورهایی امن‌تر و قدرتمندتر خواهند بود.

نسخه مناسب چاپ