نگین سخن منتشر شد
 

جلدهفدهم مجموعه ادبی«نگین سخن»منتشر شد. این دفتر نیز همچون کتاب های پیشین این مجموعه، شامل شیواترین آثار منظوم ادبیات پارسی، به اذعان گردآورنده آن،استاد عبدالرفیع حقیقت(متخلص به رفیع) است.

چاپ اول اثر حاضراز سوی مؤسسه پژوهشی و انتشاراتی کومش روانه بازار شده است که ناشر کتاب های فرهنگی تاریخ و عرفان و هنر و ادبیات ایران است. گردآورنده اثرحاضر در مقدمه کوتاه آن چنین می نویسد:

«بارها اتفاق افتاده که دیوان اشعار شاعران و مجموعه های مختلف اشعار آنان با دقت مورد مطالعه قرار گرفته و از تمام آنها جز یک یا چند قطعه،غزل،قصیده،رباعی،مثنوی و غیره، همراه با فکر نو و اندیشه عمیق و پر مغزحاوی استحکام بیان شاعرانه،چیز دیگری حاصل خواننده آن نگردیده است. مجموعه ای که هم اکنون به دوستداران ادب پارسی و خوانندگان صاحب ذوق و منتظران مشتاق تقدیم می گردد،هفدهمین مجلد «نگین سخن»است که در مدت چهل و هفت سال متوالی(از سال ۱۳۵۰ خورشیدی)به طرز حیرت انگیزی مورد توجه و اقبال عمومی واقع شده و به صورت بسیار گسترده در بین پارسی زبان های داخل و خارج از ایران و محافل ادبی جهان، شهرت یافته و مأخذ و مرجع شیواترین آثار منظوم ادبیات پررمز و راز پارسی در طول یک هزار و سیصدسال گذشته شده و به عبارت دیگر،مونس جان ایرانیان دل آگاه در مواقع افسردگی و آزردگی و مشتاقی به اندیشه های والای فرهنگ ملی ایران گردیده است.

بدیهی است،این مجلد نیز همانند شانزده مجلد قبلی نگین سخن که جامع چکیده صدها دیوان و برگزیده سروده های بکر و منسجم صدها شاعر پارسی زبان مشحون از تراوشات شاعرانه از افکار بلند انسانی آنان و حاوی نکات و دقایق یادداشت کردنی و به خاطر سپردنی است که می تواند تسکین دهنده آلام درونی اندیشه‌مندان با احساس و حساس ایرانی باشد که سخت بدان نیازمندند.» این کتاب در ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۷۵هزار تومان در بهار ۹۸ در ۶۱۶صفحه،از سوی خود گردآورنده منتشر شده است. در ادامه دو شعر از جلد هفدهم کتاب «نگین سخن» را هدیه می کنیم:

Email this page

نسخه مناسب چاپ