هشدار سازمان غذا و دارو به شرکت‌های دارویی که به تعهدات‌شان عمل نمی‌کنند
سازمان غذا و دارو به صاحبان شرکت‌های دارویی هشدار داد که در صورت عدم عمل به تعهدات خود نسبت به تامین دارو، پروانه ساخت آنها غیرفعال می‌شود.
به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، براساس اعلام اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، پروانه اقلام دارویی که صاحبان آن‌ها (اعم از تولیدی و وارداتی) اقدام به تامین دارو طبق تعهدات خود نکنند، با کسب مجوز از کمیسیون قانونی ساخت غیرفعال شده و اقدامی در خصوص تخصیص سهمیه بازار و ارز و تمدید پروانه آن‌ها صورت نخواهد گرفت.

Email this page

نسخه مناسب چاپ