همتی: اینستکس باید کانالی مبتنی بر برجام باشد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای عملکرد پایدار اینستکس لازم است این سازوکار نه کانالی در چارچوب قواعد تحریمی آمریکا، بلکه کانالی مبتنی بر برجام باشد.

به گزارش مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نکاتی را درباره اینستکس بیان کرد و نوشت: در حالی که زیرساخت عملیاتی سازوکار متناظر اینستکس در ایران توسط بانک مرکزی کاملاً تکمیل شده است، اخبار دریافتی حاکی از سرعت گرفتن تلاش اروپا برای عملیاتی شدن اینستکس است.

ضروری است چند نکته را به مردم عزیز توضیح بدهم: برای عملکرد پایدار اینستکس لازم است اولاً، اینستکس نه کانالی در چارچوب قواعد تحریمی آمریکا، بلکه کانالی مبتنی بر برجام باشد و تمام تراکنش هایی که درچارچوب برجام مجاز بودند، از طریق آن انجام پذیر باشد. ثانیاً شاید در ابتدا شامل تمام کالاهای غیرتحریمی شود ولی بعدتر محدوده آن بایستی به تمام کالاها گسترش یابد.

ثالثاً منابع آن از صادرات نفت به اروپا تأمین شود، اگرهم اروپا موقتاً محذوراتی در خرید نفت ایران دارد، یک خط اعتباری بلندمدت با بازپرداخت آتی نفتی، یک راه حل موقت قابل بررسی است.خود اروپایی ها هم در مذاکرات اشاره ای به راه حلی شبیه به این داشته اند. الگوهای متعدد برای حضور سایر پشتیبانان برجام در اینستکس یا سازوکار مستقل مشابه آن در حال توسعه است.

در هر حال اینستکس صرفاً سهمی محدود در راهبرد بانک مرکزی در بازار ارز دارد و برنامه های متعدد دیگر هم در حوزه روابط ارزی کشور اجرایی شده یا در حال اجرا است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ