همتی: ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار به شرکت های کوچک اختصاص می یابد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است، گفت: امسال تا سقف ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار به شرکت های کوچک و ‌متوسط اختصاص خواهد یافت.

به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در نشست هم اندیشی رئیس کل بانک مرکزی با اعضای هیات رئیسه اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، همتی با تاکید بر اینکه بخش غیردولتی بازوی توانمند اقتصاد کشور است، تصریح کرد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای رفع موانع فعالان بخش غیردولتی به کار می‌گیرد.‌وی با اشاره به نزدیک شدن نرخ ارز بازار آزاد به ارز نیما گفت: خوشبختانه بازار ارز از ثبات برخوردار است و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است که نشانه استقبال فعالان اقتصادی از سیاست های ارزی اخیر است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به درخواست های فعالان اقتصادی بخش های غیردولتی برای تامین مالی واحدهای تولیدی به تشریح برنامه های این بانک برای هدایت نقدینگی به واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: بانک مرکزی حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را به طور جدی پیگیری می کند.

وی ادامه داد: در همین راستا و به منظور جلوگیری از رکود، برنامه های جدید بانک مرکزی پس از نظرخواهی از کارشناسان پولی کشور درحال تدوین است و در قالب «طرح تامین مالی مولد» اجرایی خواهد شد.

همتی افزود: نظام بانکی علیرغم محدودیت های موجود همواره پشتیبان بخش تولید کشور بوده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ