واکنش پهلوان زاده به احتمال تغییر تابعیت سوپراستار شطرنج
 

رئیس فدراسیون شطرنج با تاکید بر اینکه از طریق خودِ علیرضا فیروزجا، پیگیر وضع وی و خبرهای مربوط به او بوده است گفت که فیروزجا به دنبال اقامت چهار ساله است نه تغییر تابعیت!

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر تابعیت علیرضا فیروزجا یکی از موضوعات مطرح شده پیرامون شطرنج ایران است که نگرانی های جدی را موجب شده، به خصوص که دو سال پیش هم یکی دیگر از شطرنجبازان ایران اقدام به این کار کرد. آن زمان درسا درخشانی با سفر به آمریکا تابعیت خود را تغییر داد تا برای شطرنج این کشور بازی کند.

این موضوع اما توسط رئیس فدراسیون شطرنج مورد تایید نیست. وی می گوید که فیروزجا به دنبال اقامت فرانسه است نه گرفتن تابعیت!

مهرداد پهلوان زاده در این مورد گفت: موضوع تغییر تابعیت فیروجا برای من به عنوان رئیس فدراسیون شطرنج هم نگران کننده بود به همین دلیل از طریق خودِ فیروزجا پیگیر آن شدم تا اطمینان پیدا کنم که موضوع ارتباطی به تابعیت و تغییر آن ندارد. وی ادامه داد: واقعیت این است که علیرضا فیروزجا به دنبال اخذ اقامت چهارساله در کشور فرانسه است. وی برای یک باشگاه فرانسوی بازی می کند و به همین دلیل برای سهولت در رفت و آمد، قصد گرفتن اقامت دارد. اقامت هم نوعی ویزا به حساب می آید و با تغییر تابعیت کاملا فرق دارد.

وی با تاکید دوباره بر اینکه در این زمینه با خود فیروزجا صحبت کرده است، به این موضوع که «تغییر تابعیت درسا درخشانی هم ابتدا در حد حرف و حدیث بود اما در نهایت قطعی شد» اینچنین واکنش داد: درسا درخشانی به دنبال تغییر تابعیت بود و در نهایت هم این کار را انجام داد و به آمریکا رفت اما طی این مدت او فقط یک بار به صورت رسمی برای شطرنج آمریکا بازی کرد که با اختلاف زیاد آخر شد. بعید است شطرنجباز آینده داری مانند فیروزجا اقدام به چنین کاری کند.

نسخه مناسب چاپ