یک تکه آسمان
خدایا

اگر در این ماه به راه‏کج رفته‏ایم، به راه راستمان آور و اگر از حق عدول کرده‏ایم، ما را به حق‏ بازگردان و اگر دشمن تو، شیطان، بر ما چیره شد، ما را از چنگال او رهایى بخش‎.‎‏ اى خداوند، ماه رمضان را از زمزمه عبادت ما پرساز و شب و روزش ‏را به طاعات ما آراسته گردان.

ما را یارى ده که روزهایش را روزه بداریم ‏و شب‌هایش را به نماز و تضرع و خشوع و مذلت در پیشگاه تو به سحر رسانیم، تا مباد که روزهایش به غفلت ما شهادت دهند و شب‌هایش به‏سهل انگارى ما‎.‎‏

چنان کن که در دیگر ماه‌ها و روزها تا زنده‏ایم چنین‏ باشیم. چنان کن که در شمار بندگان صالح تو در آییم: آنان که بهشت را به میراث برده‏اند و در آن جاویدانند… آنان که به کارهاى نیک مى‏شتابند و در آن بر یکدیگر سبقت مى‏گیرند.‏

دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ