پارلمان انگلیس طرح ممانعت از «برگزیت بدون توافق» را تصویب کرد
سرویس خارجی: نمایندگان پارلمان انگلیس در دومین ضربه به دولت نخست‌وزیر «بوریس جانسون» طرح ممانعت از «برگزیت بدون توافق» را به تصویب رساندند.

این دومین شکست برای جانسون ظرف کمتر از ۲۴ساعت محسوب می‌شود. نمایندگان پارلمان انگلیس در اولین گام از تصویب همین طرح، طرح دیگری را به تصویب رساندند که خواستار واگذاری کنترل روند «برگزیت» به نهاد قانونگذار در انگلیس است. تصویب این طرح به معنی آن است که بوریس جانسون ملزم خواهد بود در صورت نرسیدن به توافق با اتحادیه اروپا ضرب‌الاجل خروج از این اتحادیه را بار دیگر تمدید کند. از سویی نخست وزیر انگلیس در تلاش برای جلب حمایت نمایندگان پارلمان در برگزاری انتخابات زودهنگام شکست خورد.بویس جانسون نتوانست حمایت نمایندگان پارلمان برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام را جلب کند. این یک شکست بزرگ دیگر برای نخست وزیر انگلیس طی ساعات اخیر به شمار می رود. این درحالی است که بوریس جانسون اعلام کرده قصد دارد به هر قیمتی در تاریخ ۳۱اکتبر کشورش را از اتحادیه اروپا خارج کند. او گفته اقدام پارلمان در ممانعت از خروج بدون توافق را سنگ‌اندازی در مذاکرات انگلیس با اتحادیه اروپا می‌داند. در این حال برادر نخست‌وزیر بریتانیا از مقام خود به عنوان وزیر و نماینده قانون‌گذار استعفا کرد؛ او دو راهی خانواده و منافع ملی را دلیل این اقدام عنوان کرده است. جو جانسون اظهار داشت: نمایندگی حوزه اورپینگتون برای ۹سال و خدمت در دوران سه نخست‌وزیر، افتخار من است. او در توضیح دلیل استعفای خود گفت: من در هفته‌های اخیر بر سر دوراهی وفاداری به خانواده و منافع ملی قرار گرفتم و این یک تنش غیر قابل حل است و زمان آن رسیده که دیگران جایگزین من به عنوان نماینده و وزیر شوند.

نسخه مناسب چاپ