پاسخ صالحی به اتهام‌های دروغ یکی از مجریان صدا وسیما
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به توییت یکی از مجریان صداوسیما تاکید کرد که دروغ از گناهان کبیره است و این اتهامی بزرگی است که زده‌اید.

به گزارش سازمان انرژی اتمی، وی ‌نوشت: دروغ از گناهان کبیره است و این اتهامی بزرگی است که زده‌اید. اگر این تهمت را از سر ناآگاهی زده‌اید از شما می‌خواهم که بیشتر و عمیقتر در مسائل تخصصی مداقه و مطالعه کنید که مثل داستان ریختن سیمان در چاله رآکتور و فتوشاپ کردن آن نشود.رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: همچنین اگر آگاهانه برای بی‌حیثیت کردن، آن هم برای مقاصد و امیال سیاسی این حرف را زده‌اید، بنده فکر کنم که به عنوان یک بنده ناچیز خدا، این قدر نزد او حق دارم که شکایت از شما را نزد او برم و به عدلش او را سوگند دهم.

به گزارش ایرنا، یکی از مجریان صدا وسیما اخیرا در توییتر، در اظهاراتی خلاف واقع ، اتهاماتی را در باره تحقیق و توسعه دانش هسته ای به رئیس سازمان انرژی اتمی نسبت داده بود.

نسخه مناسب چاپ