پایان رقابت های قایقرانی انتخابی المپیک با یک برنز
پرونده مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی جهان و انتخابی المپیک با ایستادن نبی رضایی در رده هشتم ماده ۵ کیلومتر کانو برای ایران بسته شد.به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی جهان و انتخابی المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ طی چهار روز در سگد مجارستان برگزار شد که حاصل تلاش نمایندگان کشورمان یک مدال برنز و کسب سهمیه پارالمپیک توسط شهلا بهروزی راد بود. در آخرین مسابقه از آخرین روز مسابقات، قایقرانان در ماده کانو و کایاک به رقابت پرداختند. ایران در این بخش دو نماینده داشت که در نهایت، محمد نبی رضایی در ماده کانو در رده هشتم ایستاد و محمد آقا میرزایی در ماده کایاک نتوانست مسابقه خود را به اتمام برساند. به این ترتیب پرونده این رقابت ها برای ایران با کسب همان تک مدال و سهمیه بخش پاراکانو بسته شد.

نسخه مناسب چاپ