پوشش همگانی بیمه سلامت تا سال ۱۴۰۴‏‎ ‎خورشیدی
همدان ـ خبرنگار اطلاعات: معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هدفگذاری این وزارتخانه اجرای پوشش همگانی بیمه سلامت در سراسر کشور تا سال ۱۴۰۴خورشیدی است.

ایرج حریرچی در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به این که هدف مهم و اصلی نظام سلامت، پوشش همگانی سلامت است، اظهار کرد: هدفگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این است که در سال ۱۴۰۴ به پوشش همگانی سلامت در کشور برسیم.وی افزود: پوشش همگانی سلامت به این معنا است که مردم بدون هیچ تبعیض نژادی، منطقه‌ای، اقتصادی و جنسی تمامی خدمات سلامت را دریافت کنند.معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: خدمات سلامت شامل ارتقاء سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها، درمان، توانبخشی، تسکین مراحل پایانی زندگی و مرگ راحت است که همه مردم کشور بر اساس طرح پوشش سلامت همگانی باید بدون تبعیض از آن برخوردار شوند.وی تاکید کرد: بر اساس گزارش سازمان ملل، ایران از نظر پوشش خدمات در بخش درمان وضعیت خوبی دارد، اما وضعیتش از نظر حمایت‌های مالی از بیماران با وجود اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت، از متوسط جهانی پایین‌تر است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ