پیشنهاد تقسیم سیستان و بلوچستان به ۳ استان
باتوجه به پهناوری بسیار استان سیستان و بلوچستان برای خدمات رسانی بیشتر و بهتر به مردم و نیز توسعه سریع‌تر اقتصادی، بهتر است این استان محروم به ۳ استان تقسیم شود: استان سیستان در شمال به مرکزیت زاهدان، استان‌ بلوچستان در وسط به مرکزیت ایرانشهر و استان مکران در جنوب به مرکزیت چابهار.
اگر این کار انجام شود علاوه بر مهیا شدن شرایط مساعدتر برای پیشرفت‌های اقتصادی و رفاه مادی، چه بسا کمک کند تا دیگر شاهد حوادث خونین و دهشت آفرین تروریستی، که متاسفانه گهگاه در این استان روی می‌دهد و موجب تأسف و تأثر مردم مظلوم این منطقه و همه ملت ایران می‌شود، نباشیم، چرا که ۳ استان شدن استان پهناور و بزرگ سیستان و بلوچستان موجب می‌شود اداره و کنترل آن و نیز توسعه اقتصادی و برطرف کردن فقر که موجبات سوء استفاده دشمن را فراهم می‌کند، در این منطقه بهتر امکان پذیر
باشد.
زریر عباسی

Email this page

نسخه مناسب چاپ