چاه‌های آب شهرداری کهریزک شناسنامه‌دار شد‏
شهرری ـ خبرنگار اطلاعات: مسئول واحد سیما، منظر وفضای سبز شهرداری کهریزک از شناسنامه دار شدن چاه‌های شهرداری کهریزک و پلمب ۳ حلقه چاه در خیابان چهارباغ، کریم آباد و محوطه شهرداری کهریزک خبر داد.‏

داریوش خطیر گفت: در سال‌های اخیر تعداد زیادی چاه عمیق و نیمه عمیق برای تامین مصرف آب مورد نیاز فضای سبز بوستان‌های شهر کهریزک حفاری و مورد استفاده قرار گرفته بود اما باتوجه به اهمیت و ضرورت جلوگیری از مصرف بی رویه آب‌های زیرزمینی، ۳ حلقه چاه پلمب و از مصرف آب‌های زیرزمینی جلوگیری به‌عمل آمد.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ