کاهش بنیه صندوق رفاه دانشجویان
وزیر علوم با اشاره به عدم تخصیص بخشی از اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان در سال گذشته، گفت: متأسفانه بنیه این صندوق در حوزه اعتبارات کاهش یافته است.

دکتر منصور غلامی در گفتگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب به تشریح ارائه تسهیلات به دانشجویان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدیدپرداخت و اعلام کرد: به دلیل اینکه سال گذشته بخشی از اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت نشده است لذا بنیه این صندوق برای سال جاری برای ارائه خدمات دانشجویی بیشتر، مقداری ضعیف شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: البته صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال جاری مبلغ پرداخت وام دانشجویی را افزایش داده است اما به دلیل مشکل اعتباری برای افزایش مبلغ سایر وام‌ها احتیاط می شود.

وزیر علوم تأکید کرد: اگر بعد از پرداخت وام دانشجویی اعتبار کافی در صندوق رفاه دانشجویان باقی بماند مبلغ سایر وام‌ها و تسهیلات دانشجویی نیز افزایش خواهند یافت. اما ابتدا باید هزینه‌های سال جاری را در اولویت قرار داد.

نسخه مناسب چاپ