کاهش ۴/۶ درصدی تورم نقطه‌ به نقطه در مرداد
میزان تورم نقطه‌ به نقطه در مرداد امسال ۶ر۴۱ درصد بود که در مقایسه با تیرگذشته که ۴۸ درصد بود، معادل ۴ر۶ درصد کاهش داشته است.

جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: نرخ تورم نقطه‌ به نقطه از خرداد امسال نزولی بوده و بعد از ۱۶ ماه، این نرخ کمتر از نرخ تورم سالانه شده است.

وی به نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» اشاره کرد و افزود: نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۶ر۵۶ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای کالا‌های غیر خوراکی و خدمات ۲ر۳۵ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه تیر کاهش داشته است.

حسین زاده با بیان اینکه برای محاسبه نرخ تورم، طرح آمارگیری از کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌ها به صورت مجزا در مناطق شهری و روستایی در دوره‌های زمانی ماهانه اجرا می‌شود، گفت: هر ماه به تعداد ۲۳۱ شهر (۳۵۷ منطقه شهری) و ۶۲۶ آبادی نمونه مراجعه می‌شود.

وی افزود: تعداد اقلام طرح شهری ۴۵۵ و تعداد اقلام طرح روستایی ۳۰۱ قلم کالا و خدمت است که با لحاظ کردن اقلام مشترک، در مجموع اطلاعات ۴۷۵ قلم کالا و خدمت منحصر به فرد جمع آوری می‌شود.

حسین زاده گفت: اطلاعات قیمتی این اقلام به صورت متناوب در طول ماه از ۷۵۰۰۰ کارگاه خرده فروشی و ۶۰۰۰ خانوار نمونه جمع آوری می‌شود به گونه‌ای که هر ماه ۴۲۰ هزار نمونه قیمت در مناطق شهری و روستایی جمع آوری می‌شود.وی با اشاره به جزئیات شاخص قیمت مصرف کننده در مرداد امسال اضافه کرد: در این ماه عدد شاخص قیمت خانوار‌های کل کشور به ۸ر۱۸۰ رسید که نسبت به ماه تیر معادل ۶ر۰ درصد افزایش داشته و به عبارتی تورم ماهانه شش دهم درصد بوده است. همچنین تورم ماهانه در مقایسه با ماه قبل کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است و از ۸ر۲ درصد به ۶ر۰ درصد رسیده است.وی درصد تغییرات ۱۲ ماه منتهی به مرداد امسال در مقایسه با دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) را ۲ر۴۲ درصد بیان کرد که به روند افزایشی خود ادامه داده، اما در ماه‌های اخیر از شتاب آن کاسته شده است.گفتنی است نرخ تورم مرداد امسال درمناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب ۷ر۱ درصد و ۲ر۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران، نرخ تورم مناطق شهری در مرداد امسال به ۴ر۴۱ درصد رسید که نسبت به نرخ تورم تیر امسال ۷ر۱ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ تورم مواد خوراکی و آشامیدنی در مناطق شهری کشور که در تیر گذشته ۲ر۶۱ درصد بود، در مرداد امسال با رشد ۳ر۲ درصدی به ۵ر۶۳ درصد رسید. ضمن آن که نرخ تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات در مناطق شهری کشور در مرداد امسال به ۵ر۳۳ درصد رسید که نسبت به تیر گذشته با رقم ۲ر۳۲ درصد رشد ۳ر۱ درصدی داشته است.

طبق این گزارش، همچنین نرخ تورم در مناطق روستایی کشور در مرداد امسال ۶ر۴۶ درصد شد که نسبت به نرخ تورم تیر گذشته که ۴ر۴۴ درصد بود، رشد ۲ر۲ درصدی دارد.

همچنین نرخ تورم مواد خوراکی و آشامیدنی و دخانیات در مناطق روستایی کشور در مرداد امسال به رقم ۶ر۶۲ درصد رسید که نسبت به تیر امسال با رقم ۴ر۶۰ درصد رشد ۲ر۲ درصدی نشان می دهد.نرخ تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات هم در مناطق روستایی کشور که در تیر امسال ۴ر۳۳ درصد بود با رشد ۱ر۲ درصدی در مرداد امسال به رقم ۵ر۳۵ درصد رسید.

خاطرنشان می شود: نرخ تورم کشوری هم که در تیر گذشته ۴ر۴۰ درصد بود، در مرداد امسال با رشد ۸ر۱ درصدی به ۲ر۴۲ درصد رسید.

همچنین نرخ تورم مواد خوراکی و آشامیدنی و دخانیات خانوارهای کشور که در تیر امسال ۴ر۶۰ درصد بود در مرداد امسال به رقم ۳ر۶۳ درصد رسید و نرخ تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات خانوارهای کشور هم از ۱ر۳۲ درصد در تیر گذشته به ۷ر۳۳ درصد در مرداد امسال تغییر کرد که ۶ر۱ درصد افزایش داشته است.

نسخه مناسب چاپ