کمیسیون تلفیق مجلس، بررسی ایرادات مجمع تشخیص را فاقد وجاهت دانست
سرویس سیاسی – اجتماعی: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات وارده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق برنامه بررسی ایرادات مجمع را فاقد وجاهت می‌داند.
به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون با انتشار مطلب در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: کمیسیون تلفیق برنامه ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بررسی کرد و ورود به بررسی ایرادات مجمع را فاقد وجاهت دانست و به نظر من تشخیص درستی است. حدود دو سه سال پیش همین بحث پیش آمدکه در این زمینه ذکر چند نکته ضروری است:
۱- وظیفه انحصاری قانونگذاری بر عهده مجلس است.
۲- به حکم قانون اساسی وظیفه نظارت بر قوانین مصوب از حیث تصدیق با شرع و قانون‌اساسی به عهده شورای نگهبان است .
۳- اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف بیفتد حکمیت از حیث تشخیص‌مصلحت برعهده مجمع است.
۴- وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به عهده مجمع است.
۵- مجمع اگر ایراداتی از حیث سیاست‌های کلی بر مصوبات مجلس داشته باشد، می‌بایست به شورای نگهبان داده و شورای نگهبان ایرادات را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص دهد و به مجلس ارسال کند.
۶- مجلس هم مشابه دیگر ایرادات شورای نگهبان می بایست موضوع را بررسی کند.
لذا ارسال صرفا نقطه نظرات مجمع به مجلس کفایت نمی‌کند و مسیر قانون می‌بایست طی و حدود اختیارات مجلس و شورا رعایت شود، ‌لذا تصمیم کمیسیون صحیح بوده و ضرورت دارد نمایندگان از این موضع دفاع کنند.
در این حال، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را فاقد مکانیزم لازم برای نظارت بر مجلس دانست و گفت: این مجمع حق بررسی مصوبات مجلس را ندارد به همین دلیل، کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای بررسی ایرادهای مجمع وارد نشد.
با این حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی از ارجاع موضوع جذب فاینانس و بازنشستگی ۲۰ ساله زنان به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
محمد خدابخشی در تشریح نشست کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق چهار نشست برای بررسی ایرادات شورای نگهبان برگزار کرد که در این جلسات ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه برنامه ششم اعم از مغایرت با شرع و قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام و برنامه ششم توسعه در جلسه کمیسیون تلفیق مورد بررسی
قرار گرفت.
خدابخشی یادآور شد: کمیسیون در مواردی که ایرادات را وارد می‌دانست اطلاعاتی را برای تامین نظر شورای نگهبان اعمال و در برخی موارد هم بر مصوبات قبلی مجلس اصرار کرد. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ‌هم از مخالفت اعضای این کمیسیون با کلیات طرح اصلاح تعطیلات رسمی کشور
خبر داد.
جلیل مختار با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این جلسه اعضا با طرح اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور برای ساماندهی تعطیلات مخالفت کردند. در این طرح آمده بود که بعضی از روزهای تعطیلات رسمی جابجا یا حذف شود که نمایندگان با این طرح موافقت نکردند.
مختار افزود: همچنین در این جلسه رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور گزارشی را در مورد این سازمان ارائه و اعلام کرد که این سازمان خواستار تقویت و افزایش همکاری با مجلس برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در این جلسه رئیس سازمان ملی استاندارد هم گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه کرد. همچنین طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد اقتصادی در جلسه‌ کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ