کودکانه ها
امیرحسن ابراهیمی خبیر
زمین پاک
زمین پاک
زمین سبز
زمین عاشقِ پاکی
از آدم شده شاکی
زمین خشک
زمین تر
زمین آبیِ آبی
پر از سیب و گلابی
زمین صاف
زمین شاد
نریز دیگه زباله
زمین لنگه نداره !
زمین دوست
زمین یار
زمین یک کمی بیمار
شده از دودِ سیگار !
زمین کوه
زمین دشت
زمین تنها می‌مونه
با اینکه مهربونه !

شاپرک کوچک
خیال من …
تا که خواب رفت تویِ چشمِ من،
شاپرکِ کوچکِ خیالِ من
ازمیانِ پنجره … سَمتِ کوچه‌ها پرید!
جز هوایِ سُربی و
بوق‌هایِ خسته و
جز درخت‌هایِ لُخت
چیزِ دیگری ندید !
تُند و زود بازگشت،
لایِ فکرهایِ خسته‌ام خزید !

code

نسخه مناسب چاپ