«گرافیک خبری و اطلاع‌رسان» منتشر شد
 

کتاب «گرافیک خبری و اطلاع رسان» نوشته دکتر یونس شکرخواه و مریم سلیمی، با مقدمه دکتر کامران افشار مهاجر از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد.

این کتاب در ۵ فصل با عناوین رسانه و گرافیک، اطلاع و خبر، گرافیک اطلاع رسان، گرافیک خبری و کاربرد گرافیک خبری و اطلاع رسان منتشر شده است.

در بخشی از یادداشت ناشر آمده است: « آنچه در حال حاضر در ایران به عنوان «اینفوگرافی» استفاده می‌شود، همان گرافیک اطلاع‌رسان است که با ویژگی‌های خاص خود به تشریح بصری موضوعات مختلف می‌پردازد. واژه اینفوگرافی در ایران، بدون در نظر گرفتن مرزی برای گرافیک اطلاع‌رسان و خبری به کار برده می‌شود، در حالی که این کتاب می‌کوشد، ضمن مشخص کردن مرزهای این دو نوع گرافیک و تبیین تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها از دین صاحب نظران، به معرفی و بیان الزامات، اصول و چگونگی طراحی آن‌ها (با فرم‌های نمایش چاپی، برهم‌کنشی، متحرک و چند رسانه‌ای) و…بپردازد…

کتاب گرافیک خبری و اطلاع رسان، اثری ارزشمند در حوزه گرافیک رسانه است که با راهنمایی‌ها و همکاری‌ استادانه دکتر یونس شکرخواه از صاحب‌نظران حوزه ارتباطات، توسط خانم مریم سلیمی، دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات از منابع معتبر علمی و تخصصی استخراج و با بهره‌گیری از آرا و نظرات برخی صاحب‌نظران این حوزه در سراسر جهان گردآوری شده است…

Email this page

نسخه مناسب چاپ