‌۳۱ شهریور؛ آخرین مهلت سنجش سلامت نوآموزان
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ضمن اعلام آخرین آمارهای طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان گفت: خانواده‌ها تا ۳۱شهریور فرصت دارند تا برای سنجش سلامت مراجعه کنند و درنظر داشته باشند که ارائه برگه از سنجش برای ثبت‌نام الزامی است و مدرسه‌ای که بدون برگه سنجش، ثبت‌نام کند مرتکب تخلف شده و با مدیر برخورد می‌شود.

مجید قدمی در گفتگو با ایسنا، گفت: تا ۲۱مرداد، ۸۷۰هزار و ۷۶۴نفر نوبت‌گیری کردند و ارزیابی۷۸۳هزار و ۴۰۰ نوآموز به اتمام رسیده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: هنوز حدود ۱۷۰تا ۱۸۰هزار نفر مراجعه نکرده‌اند؛ توصیه می‌کنیم خانواده‌ها از آخرین لحظات استفاده کنند.

خانواده‌ها تا ۳۱شهریور فرصت دارند تا برای سنجش سلامت مراجعه کنند و درنظر داشته باشند که ارائه برگه از سنجش برای ثبت‌نام الزامی است و مدرسه‌ای که بدون برگه سنجش، ثبت‌نام کند مرتکب تخلف شده و با مدیر برخورد می‌شود.

نسخه مناسب چاپ