‏ محاکمه زنی که سردسته اخلالگران ارزی است ‏
سرویس خبر: نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های ۱۰ اخلالگر نظام اقتصادی، در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مریم‌هاشمی ، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که هنگام خروج از کشور دستگیر شد، محمد‌هاشمی، علی‌هاشمی ، مصطفی‌هاشمی ، محمدرضا‌هاشمی،حسن‌هاشمی، ابوالفضل‌هاشمی، محسن ثابت قدم راسخ، ابراهیم مختاری و بهرام شازده احمدی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی با ۲۶۴ نفر شاکی، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.قاضی گفت: پرونده حاضر ۶۲ جلد و ۱۰ متهم دارد که مبلغ جذب سرمایه در این پرونده ۶۹ میلیارد تومان است. نماینده دادستان هم به تشریح اتهام هر یک از متهمان پرداخت. ‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ