۱۱بافت تاریخی در استان یزد ثبت ملی شد
*مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از وجود ۱۱ بافت تاریخی ثبت ملی شده در استان یزد خبر داد. فاطمه دانش یزدی با اشاره به این که بافت‌های تاریخی استان یزد از ارزشمندترین بافت‌ها به لحاظ قدمت تاریخی و ارزش هنر معماری به شمار می‌روند، افزود: نیمی از بافت‌های تاریخی ثبت ملی شده کشور، متعلق به استان یزد است.
وی گفت: مجموع مساحت بافت‌های تاریخی ثبت ملی شده در استان یزد بالغ بر ۵۰۰۰ هکتار است که این میزان، نیمی از بافت‌های تاریخی ثبت شده ای است که در تمام استان‌های دیگر وجود دارد.
او ادامه داد: در حال حاضر ۳بافت دیگر نیز در حال تکمیل پرونده برای ثبت ملی هستند.وی یادآور شد: بافت‌های تاریخی ثبت شده مربوط به میبد، ندوشن، یزد، احمد آباد اردکان، شریف آباد اردکان، حصار داخلی اردکان، حصار خارجی اردکان، چاه افضل اردکان، ترک آباد اردکان، سرو سفلی اردکان و بافت تاریخی شهر ابرکوه است.
وی ادامه داد: بافت تاریخی شهر میبد ۵۶۰ هکتار است که بعد از بافت تاریخی یزد به مساحت ۷۴۰ هکتار، بزرگترین بافت تاریخی استان یزد به شمار می‌رود.دانش یزدی، مساحت بافت تاریخی ندوشن را نیز ۱۰۰ هکتار و مساحت بافت تاریخی شهر ابرکوه را ۱۶۲ هکتار اعلام کردو افزود :۳ بافت تاریخی دیگر نیز در آستانه ثبت ملی است که شامل دو بافت تاریخی در دو محدوده شهرستان خاتم و یک بافت تاریخی در شهرستان مهریز است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ