۲۰ صنعت ارزبر کشور بومی می شوند
 

معاون آموزش،پژوهش وفناوری وزارت صنعت از برنامه این وزارتخانه برای بومی کردن ۲۰ صنعت ارزبر کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگارما، برات قبادیان دیروز درجمع خبرنگاران اظهار داشت: ما ۲۰ صنعت داریم که عمده فناوری‌اش از خارج وارد می شود و یکی ازبرنامه های اصلی ما بومی کردن این صنایع و قطع وابستگی به خارج کشور بخصوص درشرایط تحریم است.وی با اشاره به فعال شدن طرح تاپ(طرح توانمند سازی تولید وتوسعه اشتغال پایدار) در وزارت صنعت گفت: هدف ازاجرای این طرح برقراری ارتباط موثر میان صنعت ودانشگاه است به گونه‌ای که صنایع نیاز های خود را بر بستر سامانه تاپ اعلام می کنند وسپس اساتیددانشگاه وسربازان نخبه هم با ثبت نام درسامانه از آن نیاز آگاه شده و دریک ارتباط گیری،مشکلات وچالش های صنعت توسط متخصصان داخلی راه حل یابی و درنهایت نیروهای نخبه جذب صنعت می شوند.

معاون وزارت صنعت با اشاره به اینکه دراین راستا تاکنون ۶۷۹ بنگاه درسامانه تاپ ثبت نام و حدود ۲۰۰ نیاز را اعلام کرده اند و۲۵۱ پروژه هم برای جذب نیروی متخصص فراخوان شده است، خاطرنشان کرد: درمرحله بعدی اساتیددانشگاه ،دانشجویان و سربازان نخبه هم می‌توانند درسامانه تاپ ثبت نام کنند تا بخش خصوصی صنعتی به تناسب نیاز ازآنان استفاده کند که البته هنوز ثبت نام بخش‌های بعدی شروع نشده است.

وی با بیان اینکه بنگاه های صنعتی ۵ استان مرکزی، البرز، زنجان، قم و تهران بیشترین ثبت نام را در سامانه تاپ داشته اند که قابل تقدیر است، به طرح سرباز تاپ یا سرباز صنعت اشاره کرد و گفت: در این طرح که مقدمات آن با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ومعاونت علمی وفناوری رئیس جمهوری درحال انجام است، برای اولین بار سربازان نخبه تحت عنوان امریه و به عنوان سهمیه صنعت دراختیار بخش خصوصی صنعتی قرارمی گیرند که دوره سربازی خودرا درکارخانه ها طی کنند. قبادیان با اظهار اینکه تاکنون با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مجوز به کارگیری ۲۰۰۰ سرباز نخبه صادر شده وبه دنبال افزایش این سهمیه هستیم، افزود: همچنین مقررشده است تمام اساتیدی که از اول امسال به استخدام وزارت علوم درمی آیند با دریافت حقوقشان از سوی وزارتخانه یادشده، درصنایع مستقر شوند تا به حل مشکلات مختلف آنان بخصوص دربخش فناوری های پیشرفته کمک کنند.درنهایت در طرح پایلوت سال ۹۸ قرار است ۳ هزار بنگاه اقتصادی کشور که دارای واحد تحقیقات و توسعه هستند با سامانه تاپ مرتبط شوند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ