۲۲بهمن؛ آخرین مهلت بخشش مشمولان غایب
سرویس خبر: معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: غیبت اولیه سربازان در حال خدمت یا مشمولانی که تا تاریخ ۲۲‌بهمن درخواست خود را برای انجام خدمت دوره ضرورت به ثبت می‌رسانند، بخشیده می‌شود.

سرهنگ رحمان علیدوست افزود: اضافه خدمت ۳ تا ۶ ماهه سربازان در حال خدمت یا آنهایی که تا تاریخ ۲۲بهمن جاری برای انجام خدمت دوره ضرورت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰ اقدام کنند، بطور کامل بخشیده می‌شود.

وی افزود: ملاک بخشش اضافه خدمت، تاریخ ثبت درخواست اعزام به خدمت تا تاریخ ۲۲‌بهمن ۹۳ است و ثبت کنندگان درخواست، باید در تاریخ مشخص شده به خدمت اعزام شوند. او اضافه کرد: بخشش اضافه خدمت صرفا مربوط به اضافه خدمت سنواتی و دفترچه‌ای است و تبعات غیبت همچنان باقی است ؛ بنابراین آن دسته از سربازان، بواسطه بخشش اضافه خدمتشان، از معافیت‌هایی که یکی از شرایط آن، نداشتن غیبت است، مجاز به بهره مندی نیستند.وی گفت: معافیت‌هایی که یکی از شرایط آنها نداشتن غیبت است شامل مواردی همچون معافیت تحصیلی، کفالت و استخدام است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ