۲۴۸ پایگاه سلامت شهری در آذربایجان غربی فعال است
ارومیه ـ خبرنگاراطلاعات: رئیس دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی گفت: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون ۲۴۸ پایگاه سلامت شهری در استان ایجاد شده است.‏

جواد آقازاده با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ پایگاه سلامت شهری در استان وجود نداشت اعلام کرد: در سال ۵۷ فقط ۳۰ مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی در استان وجود داشت که اکنون بعد از چهار دهه از انقلاب اسلامی این تعداد به ۱۱۲ مرکز افزایش یافته است.‏

وی با اعلام اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۴۶مرکز خدمات جامع سلامت روستایی در استان داشتیم گفت: این تعداد در سایه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ۱۵۱ مرکز رسیده است. آقازاده ایجاد یک هزار و ۴۲ خانه بهداشت، هشت مرکز بهورزی، ۱۲ مرکز بهداشت شهرستان را از دیگر خدمات پیروزی انقلاب اسلامی در استان اعلام و خاطرنشان کرد: این در حالی است که قبل از انقلاب فقط ۱۹۲ خانه بهداشت،سه مرکز بهورزی و ۹ مرکز بهداشت شهرستان داشتیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی از احداث ۴۲ بیمارستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در استان خبر داد و افزود: این تعداد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۲ بیمارستان بود. آقازاده تعداد تخت‌های بیمارستانی استان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را یک هزار و ۱۹۵ تخت اعلام کرد و گفت: در طول ۴۰ سال بعد از انقلاب اسلامی این تعداد به چهار هزار و ۶۱۸ تخت رسیده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ