۴ طرح آبخیزداری امسال در مبارکه اجرا می‌شود
اصفهان ـ خبرنگار اطلاعات: امسال ۲ بند خاکی در مسیر جاده شهر طالخونچه به شهرضا و ۲ بند خاکی نیز در مسیر جاده شهر جدید مجلسی به شهرضا برای مهار سیلاب‌ها با ۲ میلیارد تومان اعتبار اجرا خواهد شد.‏

‏ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مبارکه در بازدید جمعی از خبرنگاران اصفهان از طرح‌های آبخیزداری این شهرستان و در حاشیه بند سنگی ملاتی (نهجیر) با بیان این مطلب افزود: اجرای این ۴ طرح بند خاکی در فرمانداری مبارکه مصوب شده است که با تخصیص اعتبار آن از محل صندوق توسعه ملی، اجرایی خواهد شد. ‏‏کسری طاهری در ادامه با اعلام اینکه ۲ رودخانه اصلی (زاینده رود) و (شور) از شهرستان مبارکه عبور می‌کند گفت: وجود این رودخانه‌های اصلی و دیگر سرشاخه‌های رودخانه‌های فرعی در این شهرستان سبب شده است تا طرح‌های آبخیزداری در مبارکه در اولویت قرار گیرد. ‏

او با اشاره به اینکه حدود۲۰ طرح آبخیزداری اعم از مکانیکی و بیولوژیکی در مبارکه اجرا شده است، گفت:۱۰ بند خاکی و سنگی ملاتی در حوضه آبخیز رودخانه شور اجرا شده است. به گفته وی، اجرای این طرح‌های آبخیزداری سبب شده است تا علاوه بر مهار سیلاب‌های مخرب و جلوگیری از فرسایش خاک و رسوب گل و لای، سفره‌های زیر زمینی نیز تغذیه شود. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبارکه با اشاره به این که در کنار طرح‌های آبخیزداری مکانیکی، طرح‌های بیولوژیکی نیز باید انجام شود گفت: از سال ۷۱ حدود۱۱۰۰ هکتار کشت بادام دیم (اسکوپاریا) در این شهرستان اجرا شده که باعث افزایش پوشش گیاهی، حفظ خاک و نیز ذخیره آب شده است. طاهری افزود: به رغم اینکه طرح‌های مختلف آبخیزداری در این شهرستان اجرا شده ولی نیاز است که دولت اهمیت ویژه‌ای به اجرای طرح‌های منابع طبیعی بدهد چون اگر این طرح‌ها اجرایی نشود، رحمت الهی به بلای طبیعی تبدیل خواهد شد. او با بیان اینکه مطالعات ۸۵ درصد حوضه آبخیز شهرستان مبارکه توسط مشاور انجام شده است، گفت:۴۰ هزار هکتار آن مربوط به حوضه آبخیز رودخانه شور و شهر مجلسی است. در این بازدید یک روزه، خبرنگاران از طرح‌های آبخیزداری اجرا شده در شهرستان‌های مبارکه و شهرضا که پس از چند سال خشکسالی به سبب بارندگی‌های اخیر آبگیری شده است، دیدن کردند. ‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ