۴۴درصدبیکاران را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند
از مجموع ۳میلیون و ۱۳۰هزار و ۳۰۳بیکار کشور در سطوح مختلف تحصیلی(ابتدایی تا دکتری)، یک میلیون و ۳۷۸هزار و ۹۸۹نفر معادل ۴۴درصد دارای مدرک فوق دیپلم تا فوق لیسانس و بالاتر هستند.

به گزارش مهر، بررسی جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت جمعیت شاغل و بیکار به تفکیک وضع سواد و تحصیلی نشان می‌دهد، از مجموع ۲۳میلیون و ۳۷۸هزار و ۶۰۰فرد شاغل در کشور، بالغ بر ۲۱میلیون و ۴۸۲هزار و ۷۰۰نفر جزو «شاغلان باسواد» محسوب

می شوند که البته این سواد از پایین ترین سطح سواد تا بالاترین سطح یعنی دکتری را شامل می شود.

بر این اساس از مجموع جمعیت شاغل کشور ۱۱میلیون و ۱۰۰هزار و ۸۲۸نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و سطح سواد ۱۰میلیون و ۳۱هزار و ۶۷۹نفر از شاغلان از ابتدایی تا دیپلم است.

بررسی آماری وضعیت تحصیلی افراد شاغل با سواد با مدرک دیپلم به بالا به تفکیک نوع مدرک تحصیلی نشان می دهد، ۵میلیون و ۳۶۸هزار و ۵۵۶نفر از شاغلان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی، ۴میلیون و ۴۹۸هزار و ۲۹۱نفر دارای مدارک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس و یک میلیون و ۲۳۳هزار و ۹۸۱نفر دارای مدارک تحصیلی فوق لیسانس، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی هستند .

همچنین آمار شاغلان باسواد از ابتدایی تا متوسطه حاکی از آن است که ۱۱۲هزار و ۳۳۶نفر از شاغلان تا مقطع متوسطه، ۴میلیون و ۹۶۴هزار و ۶۹۲نفر تا مقطع راهنمایی و ۴میلیون و ۹۵۴هزار و ۶۵۱نفر تا مقطع ابتدایی تحصیل کردند.

اما در مقابل، جمعیت بیکار با سواد کشور، ۳میلیون و ۱۳۰هزار و ۳۰۳نفر اعلام شده است که این بیکاران از سطح سواد ابتدایی تا دکتری را شامل می شوند. در بین جمعیت بیکار باسواد، ۹۷۲هزار و ۶۶۹نفر زیر دیپلم و ۲میلیون و ۱۵۷هزار و ۶۳۱نفر دارای تحصیلات دیپلم تا دکتری هستند.

به استناد آمار، از مجموع جمعیت بیش از ۲میلیونی بیکارِ بالای دیپلم، یک میلیون و ۱۳۶هزار و ۴۰۰نفر دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس هستند که بیشترین جمعیت بیکار دارای این دو مدرک تحصیلی هستند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ