۵۲درصد تخت‌های بیمارستانی در اشغال سالمندان است
رئیس بخش طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: در حال حاضر ۵۲درصد تخت‌های بیمارستانی توسط سالمندان اشغال می‌شود که طی ۱۰سال آینده این اشغال تخت افزایش خواهد یافت.

به گزارش مهر، دکتر زهرا وهابی، در آستانه برگزاری سومین کنگره طب سالمندی، با اشاره به اینکه حدود ۲۰درصد جمعیت ما به سمت سالمندی پیش می‌رود،گفت: اختلالات شناختی درصورتی که در سالمندان دیر تشخیص داده شود تبدیل به دمانس می شود و اثرات زیادی را بر روی سلامت روح و روان فرد به همراه خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه اختلالات شناختی و سندرم های سالمندی از جمله موضوعاتی است که در کنگره طب سالمندی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند گفت: بسیاری از سالمندان به دلیل خلأهای قانونی که در مورد حمایت از مسائل مالی آنها وجود دارد با مشکلاتی مواجه می شوند که لازم است قانونگذاران در این زمینه ورود یابند و قانون‌های لازم را تصویب کنند.

دبیر علمی کنگره طب سالمندی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما سیستم های حمایتی برای سالمندان بسیار ضعیف بوده و تنها برخی از بیمه‌ها در این زمینه فعال هستند و حتی سازمان های مردم نهاد خاصی برای حمایت از سالمندان نداریم که توجه به این مسئله با توجه به پیر شدن جامعه و رو به سالمندی رفتن ایران ضرورت دارد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ