۷۴درصد حوادث در اردبیل مربوط به آسانسورهای غیر استاندارد است
* مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل گفت: بیش از ۷۴ درصد حوادث امداد و نجات سازمان آتش نشانی مربوط به گیر افتادن افراد در آسانسورهایی است که در ساختمان های بلند مرتبه نصب شده است .
محمدرضا یعقوبی افزود: اغلب این آسانسورها به صورت غیر استاندارد و غیر ایمن وارد بازار شده و حتی درنصب آسانسورها نیز موارد ایمنی به درستی رعایت نشده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل یادآورشد: در۸ ماه امسال از ۱۳۶ عملیات امداد و نجات در ۴ ایستگاه آتش نشانی اردبیل بیش از ۱۰۰ مورد مربوط به خرابی آسانسور و به دنبال آن گیر افتادن شهروندان بوده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ