تدوین برنامه اشتغالزایی دولت
 

برنامه‌های ایجاد اشتغال دولت در قالب دوره های ۱۰۰ روزه، یک ساله و چهارساله است که در همین ارتباط ۵۰ هزار بنگاه با ظرفیت خالی و نیمه تمام شناسایی شده است.
علی اکبر لبافی معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون ،کار و رفاه در گفتگو با فارس در خصوص رویکرد دولت یازدهم درباره ایجاد و توسعه اشتغال اظهار داشت: رویکرد‌های جدید در کشور در بخش دولتی و خصوصی این است که ظرفیت‌های موجود و خالی بنگاه‌های کنونی تکمیل و افزایش یابد.
وی افزود: در این صورت با حداقل هزینه بیشترین اشتغال را می‌توان به وجود آورد و به همین دلیل یکی از رویکرد‌های اساسی در وزارت تعاون، کار و رفاه رسیدگی به این موضوع است.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وزیر هم به این مباحث تاکید دارد، گفت: رویکرد دیگر اتمام طرح‌ها و بنگاه‌های نیمه تمام است که اطلاعات کامل آنها از استانها دریافت شده است.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ هزار طرح با ظرفیت خالی و نیمه تمام وجود دارد، بیان داشت: در ابتدای سال فرمی برای همه استانها به استانداری ها ارسال شد تا واقعیت‌های موجود بنگاه‌ها را تهیه کنند که از این طریق اطلاعات جمع آوری شده است.
لبافی با تاکید بر اینکه سرانه ایجاد اشتغال نسبت به هر صنعت و بخش متفاوت است، تصریح کرد: با طرح‌های موجود می‌توان حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرد و اغلب اعتبار مورد نیاز برای سرمایه در گردش هزینه خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌های ثابت، انجام شده است.به گفته معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات اشتغال در سه بخش تهیه شده که بخشی از آن برنامه‌های ۱۰۰ روزه است که می توان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و تاثیرگذار باشد که مربوط به رفع موانع اداری و ساختاری است که می توان با یک مصوبه و بخشنامه مشکلات را حل کرد و به نتایج نهایی نزدیک شد.
وی عنوان کرد: غالب برنامه‌های ۱۰۰ روزه این نوع نگاه به طرح‌ها است که نیاز به مصوبه دولت دارد.
لبافی با بیان اینکه برنامه‌های یک ساله هم تهیه شده است، اظهار داشت: اولویت‌های یک ساله و همچنین برنامه‌های چهار ساله تهیه و تدوین شده و در حال بررسی بیشتر است.
معاون اشتغال وزارت کار همچنین درگفتگو با تسنیم ضمن اشاره به اینکه پروژه های نیمه تمام و توسعه‌ای در اولویت‌ طرح‌های کارآفرینی قرار دارد، گفت: مراکز مشاوره و کارآفرینی حلقه مفقوده طرح بنگاه‌های اقتصادی بودند که اکنون در?? استان فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه موضوع کارآفرینی و اشتغال امری زیربنایی است، اظهار داشت: در حال حاضر این موضوع مهم‌ترین بحث در کشور است. چرا که اگر مشکل کارآفرینی و اشتغال حل نشود، مشکلات اجتماعی را به همراه دارد.
لبافی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های اصلی دولت یازدهم اشتغال و کارآفرینی است افزود: در دولت های هفتم و هشتم بنگاه های کوچک در قالب خویش فرمایی مطرح شد و در دولت های نهم و دهم هم طرح بنگاه های اقتصادی پیگیری شد و در دولت یازدهم، بهبود بازارهای کسب و کار و توسعه کارآفرینی در دستور کار است.
وی با بیان اینکه مراکز توسعه کارآفرینی در ۱۷ استان کشور ایجاد شده است، تاکید کرد: مراکز مشاوره و کار آفرینی می توانند به مجری طرح، مراکز اجرایی و بانک ها کمک کنند تا بررسی های دقیق تری روی طرح ها صورت گیرد.
این مقام مسئول تصویب آیین نامه اجرایی تاسیس مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در استان ها را گامی مهم به سمت جلو خواند و اظهار داشت: همه طرح هایی که در کشور اجرایی می شود، باید از مراکز مشاوره عبور کند.
وی تصریح کرد: برای پیشبرد اشتغال و کارآفرینی در کشور می توان از طرح هایی استفاده کرد که بار مالی زیادی ندارد و منوط به دریافت بودجه و تسهیلات توسعه کارآفرینی نیست و فقط نیاز به برنامه ریزی و هماهنگی دارد.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از این طرح ها را رویکرد جذب سرمایه های خارجی به داخل کشور بیان کرد و گفت: هیات‌های فنی اتباع خارجی استان‌ها باید به سمتی پیش بروند که بتوانند سرمایه خارجی را جذب کنند.
وی با اشاره به سه محور برای پذیرش طرح های توسعه کارآفرینی و اشتغال افزود: بنگاه هایی که به دنبال ظرفیت های خالی هستند و طرح های نیمه تمام بیش از ۳۰ درصد ظرفیت و طرح های توسعه ای، سه محوری هستند که اولویت طرح های کارآفرینی با آنها است.

نسخه مناسب چاپ