توزیع شیر فله‌ای مجاز شد
بعد از اجرای توزیع شیر فله‌ای به صورت پایلوت در استان خراسان رضوی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور از ابلاغ دستور‌العمل توزیع شیر فله‌ای در کشور خبر داد.
سید محسن مشکوة در گفتگو با فارس در مورد نتیجه اجرای پایلوت توزیع شیر فله‌ای در خراسان رضوی گفت: بعد از اجرای پایلوت توزیع شیر فله‌ای در استان خراسان رضوی به این نتیجه رسیدیم که می‌شود این طرح را در کل کشور اجرا کرد.معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور افزود: البته قرار نیست همه دامداری‌های کشور توزیع شیر فله‌ای داشته باشند، بلکه دامداری‌هایی که شرایط بهداشت مناسب دارند، دارای پروانه هستند، مسئول دامپزشک دارند و دامداری‌های آنها از بیماری‌های سل و بروسلوز پاک هستند، می‌توانند با گرفتن مجوز از دامپزشکی کشور در مراکز تعریف شده اقدام به توزیع شیر فله‌ای کنند.
وی گفت: محصول شیر خام باید قبل از عرضه بسته‌بندی شود، دارای شناسنامه باشد و برچسب خاصی داشته باشد که در آن مشخص شود با مجوز سازمان دامپزشکی تولید شده و همچنین هشدارهای جوشاندن قبل از مصرف یا فرآوری باید در آن قید شود.
وی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی کشور با مطالعه و بررسی دقیق و اجرای پایلوت در استان خراسان رضوی به این نتیجه رسید که توزیع شیر فله‌ای اگر با روشی که سازمان دامپزشکی اعلام کرده و کنترل شده باشد، هیچ ضرری برای مصرف‌کننده ندارد.

نسخه مناسب چاپ