امروز در تاریخ
اعلامیه تند و صریح دولت در باره لغو کاپیتالاسیون
چهاردهم شهریور ۱۳۰۷ هجری خورشیدی ، دولت وقت (دولت رضاشاه) در یک اعلامیه رسمی باردیگر یادآور شد که امتیاز کاپیتالاسیون در ایران زنده نخواهد شد، چنین پرونده ای را که حاکی از نهایت ضعف یک دولت است به تاریخ سپرده و بازگشوده نخواهد شد.
در این اعلامیه از همه دولت ها که تبعه در ایران دارند خواسته شده بود که درخواست حتی یک مورد تفویض تعقیب قضایی شهروند خودرا از ایران نکنند که تحقیر تلقی خواهد شد و ….
با وجود لغو کامل کاپیتالاسیون در سالهای ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ در ایران و اعلامیه صریح و تند شهریور ۱۳۰۷، این امــر از دهه ۱۳۴۰ به صــورت محدود در مورد پاره ای از اتباع آمریکا در ایران، برغم مخالفت ها و اعتراض های فراوان بار دیگر به اجرا در آمده بود.

عکس امضاء شده هیتلر، دلیل اتحاد او با رضاشاه!
سپتامبر ۱۹۴۱ وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلستان که می کوشید پای آمریکارا به جنگ جهانی دوم بکشاند، برای توجیه عمل اشغال نظامی ایران تصویر گرفته شده از عکسی را که هیتلر امضاء کرده، در قاب قرارداده و برای رضاشاه پهلوی فرستاده بود برای روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا فرستاده و با اشاره به بعضی تحولات نظامی ـ سیاسی ازجمله نوسازی نیروی دریایی ایران با کمک موسولینی و … و نیز اعزام اقتصاددانان بنام آلمانی به ایران جهت دادن اندرز … توضیح داده بود که میان هیتلر و رضاشاه قرارهای محرمانه وجود دارد و هیتلر وعده بازگرداندن قفقاز ایران را پس از تصرف روسیه داده است [که طبق قراردادهای گلستان و ترکمن چای به قلمرو دولت تزاری روسیه اضافه شده بودند.].
هیتلر این عکس خودرا که مربوط به نیمه دهه ۱۹۳۰ بود با پی نوشتی دوستانه امضاء کرده و برای رضاشاه فرستاده بود.

دیگر رویدادهای ۵ سپتامبر
۱۸۸۵: نصب نخستین پمپ بنزین در جهان در ایندیانای امریکا. تا آن زمان بنزین در ظرف (حلبی) فروخته می شد.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ