بخوان و بدان
آیا می دانید:
چرا پرندگان روی کابل های برق می ایستند ولی دچار برق گرفتگی نمی شوند؟
به پرندگانی که روی سیم های برق نشسته‌اند، نگاه کنید. حتی کابل‌های خیس زیر باران هم خطری برای آن ها ندارند. می دانید چرا؟
چون که برای برق گرفتگی لازم است جریان الکتریکی از بدن حیوان عبور کند و زمانی که پرنده روی یک سیم نشسته باشد هیچ مشکلی برایش به وجود نمی آید. زیرا وقتی پاها و بدن پرنده با یک سیم اتصال دارد، اتصال کوتاه ایجاد می شود و جریان برق از بدنش نمی گذرد.
پس ویژگی خاصی در بدن پرندگان وجود ندارد و اگر پرنده ای برای مثال یک پایش را روی یک سیم و پای دیگر را روی سیم دیگر قرار دهد دچار برق گرفتگی خواهد شد.

آیا می دانید:
چرا برگ‌های پائیزی رنگارنگ هستند؟
پائیز کم‌کم می رسد و برگ های سبز درختان تغییر رنگ می دهند و مثل پولک‌های زرد و نارنجی و قرمز، از تن درختان می ریزند و با باد می رقصند. اما چرا برگ ها وقتی خشک می شوند، سیاه نمی‌شوند و این قدر رنگی و زیبا هستند؟
دلیلش این است که رنگ برگ‌ها، تابع مواد شیمیایی درون آن هاست. این ماده شیمیایی «کاروتن» نام دارد که رنگ نارنجی هویج به خاطر آن است. کاروتن ها چندین رنگ زیبا می دهند.
تولید سبزینه با خنک شدن هوا در پاییز، کم کم متوقف می شود و باعث می‌شود رنگ های زرد و نارنجی کاروتن ها آشکار شود. البته با کم‌آبی هم، رنگ برگ های گیاهان، زرد می شود.

code

نسخه مناسب چاپ