اشتباهات رایج
پرخاشگری دخترانه، پرخاشگری پسرانه
 

اگر شما هم فکر می‌کنید پرخاشگری یک صفت مردانه است و دختران شما نمی‌توانند پرخاشگر شوند سخت در اشتباهید. پرخاشگری ویژگی‌ای است که در زنان و مردان به شکل متفاوتی بروز می‌کند و اگر خطر آن در فرزند پسر شما به رفتارهای خشن و پرآسیب منجر می‌شود در فرزندان دخترتان به شکلی درونی و آسیب زاتر نمود خواهد داشت. مطالعات جدید نشان می‌دهد که نوع تظاهر پرخاشگری در دختران و پسران متفاوت است. پسرها تظاهرات رفتاری دارند و دخترها علاوه بر تظاهرات رفتاری، پرخاشگری معطوف به خود یعنی خشمی که درونی شده را نمایان می‌کنند، همچنین اضطراب و افسردگی از دیگر حالت‌های خشونت در دختران است در نتیجه به نظر می‌رسد تفاوت چندانی بین میزان پرخاشگری در دو جنس وجود نداشته باشد، بلکه عامل تمایز در نحوه تظاهرات پرخاشگری است.
والدین در بروز پرخاشگری نقش زیادی دارند به گونه‌ای که خود والدین به عنوان الگویی برای چگونگی واکنش نشان دادن در مواجه با ناکامی و پرخاشگری هستند که این نحوه واکنش به طور اتوماتیک برای فرزندان هم الگو می‌شود. بنابراین باید از خودتان شروع کنید و واکنش‌های پرخاشگرانه و تخریبی خود را با رفتارهای حل مساله جایگیزین کنید تا در زندگی فرزندتان تعقل جای تهاجم یا خود تخریبی را بگیرد.

code

نسخه مناسب چاپ