بازی های رایانه ای و ویدئویی
بازی سریالی The Walking Dead
اپیزود ۲/(بخش چهاردهم)
 

موسیقی و صداگذاری در اپیزود دوم ـموسیقی های بازی همچنان خوب هستند و باعث ایجاد حس خوبی در بازی شده اند. قطعات در بیشتر موارد آرام هستند و کمی حالت دلهره و نا امنی را در خود دارند که باعث شده با فضای بازی بسیار هماهنگ باشند.

در زمان های اکشن هم موسیقی به خوبی ریتم تندی به خودش می گیرد و هیجان بازی را افزایش می دهد. افکت های صوتی بازی مانند صدای تیراندازی و سایر موارد نیز خوب از کار درآمده اند و حس مورد نیاز را به بازیکنان انتقال می دهد. از طرف دیگر، صداگذاری روی شخصیت های بازی واقعاً خوب است و حس درونی آنها را به خوبی بازگو می کند.

تصمیمات در این بازی نقش مهمی را ایفا می کنند و این موضوع بیش از پیش در SFHاهمیت پیدا می کند. در این بازی باید تصمیمات را سریع گرفت و دیالوگ ها را به خوبی انتخاب کرد تا بتوان تأثیر قابل قبول را در بازی گذاشت. باید در گفتگوها دقت بیشتری داشت تا بتوان دیالوگ های درست را انتخاب کرد. بازی از همان ابتدا درگیر این تصمیمات می شود. آیا باید به فردی که در تله گرفتار شده، کمک کرد؟ آیا می توان او را نجات داد؟ از این گونه تصمیمات در طول بازی باید به دفعات گرفته شود. حتی بر سر این که جیره غذایی محدود بین چه کسانی تقسیم شود هم باید انتخاب کرد. مانند: به کودکان غذا می دهید یا آن را بین افراد بزرگسال تقسیم می کنید یا بخشی از آن را برای خود نگه

می دارید؟

ادامه دارد

code

نسخه مناسب چاپ