دستور ویژه رئیس جمهوری برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی
رئیس‌کل بانک مرکزی از تشکیل نخستین جلسه شورای پول و اعتبار دولت یازدهم در هفته جاری خبر داد و گفت: طبق دستور ویژه رئیس‌جمهوری، بانک مرکزی و سایر وزارت‌خانه‌ها مأمور ارائه برنامه‌هایی برای بهبود وضع تولید شده‌اند.
ولی‌الله سیف در گفتگو با تسنیم از خبر داد و اظهار داشت: تیم اقتصادی مسئولیت پیدا کرده که روی اقداماتی که می‌تواند به‌سرعت منجر به برداشتن موانع تولید و تسهیل تولید شود کار کند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از این اقدامات در وزارت‌خانه‌های مختلف در حال انجام است، افزود: بخش دیگری هم در بانک مرکزی و نظام بانکی مورد رسیدگی قرار گرفته که در هفته جاری اقداماتی را که می‌توان در سیستم بانکی انجام داد اعلام خواهیم کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که تصویب هرگونه طرح و برنامه برای کمک به تولید نیازمند مصوبات شورای پول و اعتبار است، آیا قرار نیست طرح‌های مورد نظر بانکی در این شورا مورد رسیدگی قرار گیرد، گفت: در هفته جاری نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم تشکیل خواهد شد.
سیف همچنین با بیان اینکه اعضای جدید شورای پول و اعتبار به‌زودی معرفی خواهند شد، درباره انتخاب هیات عامل بانک مرکزی تصریح کرد: به‌زودی هیات عامل بانک هم معرفی خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ