امروز در تاریخ
رواج ازدواج موقت به اقتباس از چین

برپایه گزارش سفیر چین در ایران باستان به امپراتور وقت این کشور که در دفتر «وقایع و عملکرد» دودمان «چه این = شین = کین» درج شده است؛ این سفیر، متعه (ازدواج موقت ـ صیغه) را که از قرنها پیش از آن در چین رواج داشته به ایرانیان آموخته و این نوع ازدواج (از ۲۱ قرن پیش) در ایران رایج شده است.

مورخان فرنگی که وقایع دوران امپراتوری دودمان «چه این = چین» را ترجمه و تفسیر کرده اند، با محاسبات تقویمی و تبدیل سال قمری چینی به میلادی، تاریخ درج گزارش مورد بحث را سپتامبر سال ۷۸ پیش از میلاد تعیین کرده و نوشته اند که سفیر مورد بحث به امپراتور گــزارش کرده بود که ازدواج متعه (موقت) را که طبق فرهنگ مان (فرهنگ کنفوسیوسی) با هدف حفظ سلامت جامعه رواج دارد؛ به ایرانیان آموزش دادم و در آنجا رایج شده است. ایرانیان طبق آیین خود (آموزش های زرتشت) از داشتن زن دوم اکراه داشتند که راه حل خودمان را برایشان تشریح کردم، پذیرفتند، مسئله حل شد و پسر شاه اسبق نخستین ایرانی بود که به سبک ما برای خود متعه (کانکوباین) انتخاب کرد.

فرهاد دوم وارثان اسکندررا از آسیا بیرون راند

در آخرین ماه تابستان ۱۲۹ پیش از میلاد و طبق بعضی از تاریخها، نهم سپتامبر این سال، فرهاد دوم شاه اشکانی در جنگی که با سلوکیها در سوریه کرد، برای همیشه وارثان اسکندر مقدونی را از آسیا بیرون راند و شکست ایران از ارتش اسکندر تلافی شد. در این جنگ ۱۷ هزار سلوکی کشته و ۱۲ هزار و هفتصد تن اسیر شدند و این اسراء هرگز آزاد نشدند.

علت پیروزی اسکندر مقدونی بر هخامنشیان این بود که در نخستین جنگ، فرماندهان محلی ارتش (و به احتمال زیاد با موافقت شاه هخامنشی وقت – داریوش سوم) عمدتا از جنگجویان مزدور خارجی (مرسنر) استفاده کرده بودند.

درسی که جهان از این جنگ گرفت این بود که در جنگهای دفاعی، باید صرفا از سربازان داخلی استفاده شود که بدانند شکست آنها برابر است با تصرف وطنشان توسط بیگانه .

دیگر رویدادهای ۹ سپتامبر

۱۸۵۰: کالیفرنیا به عنوان عضو سی و یکم وارد اتحادیه (ایالات متحده) شد.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ