اهم محورهای لایحه بودجه ۹۳ اعلام شد
تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۳ در ۱۳آذر امسال به مجلس مورد تاکید است و به همین دلیل دولت مقدمات تدوین لایحه بودجه سال آینده را آغاز کرده است.
رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در گفتگو با ایرنا افزود: برای تهیه لایحه بودجه سال آینده ۹ کارگروه پیش بینی شده است.
وی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه ها، بررسی احکام بودجه، منابع بودجه و ردیف های بودجه از جمله این کارگروه ها است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ،بررسی طرح های عمرانی، بودجه استانها، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه‌ریزی عملیاتی را از دیگر کارگروه‌های پیش‌بینی شده برای تدوین لایحه بودجه ۹۳ ذکر کرد.
وی گفت: در ارتباط با هدفمندسازی یارانه ها در راهبرد کلان بودجه سال آینده اینگونه آمده که استمرار اجرای قانون هدفمند سازی با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب شناسی وضع موجود و تاکید بر روش های جدید در حمایت از تولید و گروه های هدف مد نظر قرار گیرد.نامبرده گفت: زمان بندی تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۳ تهیه و پیش نویس بخشنامه بودجه در چند جلسه با حضور دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری آماده شد.
وی با بیان اینکه این پیش نویس باید به شورای اقتصاد ارایه شود، اظهار داشت: پیش نویس این بخشنامه در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد مطرح می شود و پس از تایید آن با امضای رئیس جمهوری به تمام دستگاه های اجرایی به منظور تهیه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳ ابلاغ خواهد شد. ممبینی با اشاره به اینکه این پیش نویس دارای یک مقدمه و چهار پیوست است، توضیح داد: در مقدمه این پیش نویس شرایط منطقه، بین‌الملل و اقتصاد داخلی بیان و اهداف کلی بودجه ۹۳ مشخص شده است.
وی یادآور شد که تحقق شعارها و اهداف اسناد بالادستی تا حدود زیادی باید از طریق بودجه های سالانه محقق شود و در واقع بودجه باید برش یکساله از برنامه های پنج ساله باشد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به هدف کلی لایحه بودجه ۹۳ افزود: تحقق رشد بالاتر با اتکا به فرصت ها و نقاط قوت کلیدی پیش رو از جمله حضور فعالتر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص های اجتماعی و علمی از جمله اهداف کلی بودجه ۹۳ است.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر هدف کلی، راهبردهای کلان لایحه هم در این بخشنامه مشخص شده است، تصریح کرد: سیاست های اجرایی لایحه مبتنی بر چگونگی تامین منابع و مدیریت مصارف از دیگر محورهای این بخشنامه به شمار می رود.
این مقام مسئول در مورد چهار پیوست پیش نویس بخشنامه لایحه بودجه ۹۳ گفت: ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ملی و استانی از جمله این پیوست ها است.همچنین از دیگر پیوست های پیش نویس بخشنامه لایحه بودجه ۹۳ می توان به دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی و بودجه ریزی عملیاتی موضوع سیاست های کلان ابلاغی برنامه پنجم از سوی رهبر معظم انقلاب و موضوع ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد.
به گفته وی، اهداف و راهبردهای کلان بودجه علاوه بر لحاظ کردن اسناد بالادستی شامل چشم انداز، سیاست‌های کلی و برنامه توسعه مبتنی بر برنامه ها و شعارهای دولت یازدهم را شامل می شود.

نسخه مناسب چاپ