امروز در تاریخ
درگذشت آیت الله طالقانی

آیت الله سید محمود طالقانی، شخصیت ملی ـ مذهبی، ساعت یک و ۴۵ دقیقه بامداد ۱۹ شهریور ۱۳۵۸ در سن ۶۸ سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. اندکی پس ازدر گذشت طالقانی، مهدی بازرگان نخست وزیر وقت، صبّاغیان وزیر کشور کابینه او و جمعی از ملیّون در اقامتگاه وی حاضر شدند.

بازرگان روز درگذشت طالقانی را تعطیل و سه روز عزای عمومی اعلام کرد. طالقانی که با مهدی بازرگان و چند سیاستمدار ایرانی دیگر در دهه ۱۳۴۰ «نهضت آزادی ایران» را تاسیس کرد از جوانی وارد فعالیت های سیاسی شده بود و برای نخستین بار در ۲۹ سالگی به زندان افتاد.

از آن پس هرچند وقت یکبار زندانی شد. آخرین بازداشت او در سال ۱۳۵۴ صورت گرفت که در آبان ۱۳۵۷ پس از سه سال زندان آزاد شد.آیت الله طالقانی که در ۱۲۸۹ در شهرکی کوهستانی در طالقان به دنیا آمد در شب درگذشت و در اقامتگاه خود به مدت ۱۵۰ دقیقه با محمد مُکری سفیر وقت ایران در مسکو که به تهران بازگشته بود گفت و گو و تبادل نظر کرد.

آیت الله طالقانی در دوران انقلاب اسلامی، پس از آزادی از زندان نهایت سعی خود را برای پیروزی انقلاب به کار بست.

آیت الله طالقانی رئیس شورای انقلاب، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نخستین امام جمعه تهران پس از انقلاب بود.

مِهستان ایران مهرداد سوم را از شاهی برکنار کرد

دهم سپتامبر سال ۵۶ پیش از میلاد مهستان Mehestan(سنای ایران) در پی وصول شکایت های متعدد از مهرداد سوم، با اکثریت آراء وی را از شاهی ایران برکنار کرد و برادرش «ارد Orod» را برای احراز آن مقام برگزید.

مهرداد سوم با این که در دوره کوتاه سلطنت خود در جنگ با رومیان و طوایف غیرایرانی آن سوی سیردریا (رود سیحون) به پیروزی نائل شده بود مردی خودسر و ستمگر بود.

مهستان در همان جلسه ای که مهرداد سوم را برکنار کرد رای داد که از آن پس عنوان شاه کشور به شاه ملت (ایرانیان) تبدیل شود تا فراموش نکند که انتخابی است.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ